Wat komt er van thuis onderwezenen terecht?

Onderzoeksresultaten

In oktober 2003 heeft het Amerikaanse instituut voor studie naar thuisonderwijs NHERI een rapport uitgebracht van een onderzoek naar volwassenen die in hun jeugd langdurig thuisonderwijs hadden gekregen. Ruim 7000 mensen, waren in het onderzoek betrokken, meest jonge volwassenen. Hieronder volgen enige uitkomsten.

– 74% van 18 tot 24 jaar had een of andere graad van hoger onderwijs gehaald, tegen 46% van de Amerikaanse bevolking in het algemeen. N.B.: 49% van de respondenten in dit onderzoek studeerde nog full-time en velen van hen waren nog te kort bezig om een graad te hebben kunnen halen.

– 71% percent nam deel aan een gemeenschapsactiviteit (zoals het coachen van een sportteam, vrijwilligersactiviteit op een school of activiteit in een kerk of buurtvereniging), tegen 37% van de Amerikanen van overeenkomstige leeftijd.

– Slechts 4.2% van de thuis onderwezen volwassenen beschouwden politiek en regering als te gecompliceerd om te begrijpen, tegenover 35% van de Amerikaanse volwassenen.

– 76% van de thuis onderwezen volwassenen van 18 tot 24 jaar oud hadden in de afgelopen vijf jaar hun stemrecht uitgeoefend, tegenover slechts 29% van de Amerikaanse bevolking van overeenkomstige leeftijd.

– 95% van de thuis onderwezen volwassen respondenten waren blij dat zij thuisonderwijs hadden gekregen. Naar hun mening heeft thuisonderwijs hen niet gehinderd in hun loopbaan of onderwijs. 82% zou de eigen kinderen later thuisonderwijs willen geven. Van de 812 deelnemers, die kinderen van 5 jaar of ouder hadden, gaf 74% aan zelf thuisonderwijs te geven.

De conclusie is duidelijk. Dit onderzoek laat zien, dat thuisonderwijs succesvolle volwassenen voortbrengt, die actief betrokken zijn bij hun leefgemeenschap en die gehecht blijven aan onderwijs voor henzelf en hun kinderen.

Zie voor meer informatie de website van het NHERI

Samenvatting door P. van Zuidam

Meer lezen: Thuisonderwijs en Burgerschap op de website van de Nederlandse Vereniging voor Thuisonderwijs.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.