Vrijstelling van de Leerplichtwet op grond van richtingbezwaren NTOR 1, 2006

Bespreking:

Gerechtshof Leeuwarden, meervoudige strafkamer, arrest van 20 december 2005 (pdf) door Mr. J. Sperling

Verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR) 1, maart 2006.

In een arrest van 20 december 2005 sprak het Hof Leeuwarden een ouder vrij van overtreding van artikel 2, lid 1, Leerplichtwet 1969 omdat zij rechtsgeldig aanspraak maakte op vrijstelling op grond van richtingsbedenkingen van artikel 5 sub b Leerplichtwet 1969.

In de noot wordt een aantal aspecten uit het arrest besproken, waaronder de vraag of aanspraak op artikel 5 sub b leidt tot vrijspraak of ontslag van rechtsvervolging en de gevolgen daarvan voor het onderzoek door de leerplichtambtenaar, holisme als reden voor vrijstelling en het begrip ‘richting’.

Parketnummer: 24-001201-05

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.