Beelddenken

Websites over beelddenken en aanverwante thema’s op internet

Studiedag 1996

DOWNLOAD: Beelddenken, verslag studiedag 1996, .RTF bestand, ongeveer 100KB.

Voorblad en inhoudsopgave:

BEELDDENKEN

Hoe kan het onderwijs recht doen aan deze eigenschap

Rapportage van een studiedag gehouden aan de Vrije School de Berkel te Zutphen. Binnen het kader van het Regge-projekt voor praktisch onderwijs


29 maart 1996


INHOUD

Hoofdstuk – pagina

Voorwoord – 1

Leerlingen die er de voorkeur aan geven visueel te denken
Een artikel over beelddenkers van Annemarie Kamstra. – 2

Hoe wij denken, leren en vergeten
Uittreksel van het boek “Hoe wij denken, leren en vergeten” van Frederic Vester. – 8

Beelddenken
Een verzameling ‘one-liners uit het boek van mevr. Ojemann ‘Woordblindheid en beelddenken’. – 10

In the minds eye
Samenvatting van het eerste hoofdstuk van het boek van Thomas West, met deze titel. – 13

Wat doen we er mee?
Mogelijke consequenties van het door Thomas West geschrevene voor het onderwijs in het algemeen en voor het Regge-onderwijs in het bijzonder. Door Matthijs de la Rive Box – 24

Uitspraken van deelnemers aan de studiedag – 30

Literatuurlijst – 32


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.