Herinnering kennisgeving richtingbezwaren

Heb je eerder beroep gedaan op artikel 5 onder b van de Leerplichtwet? Dan wordt het weer tijd om de vrijstelling te verlengen. Dit moet elk jaar voor 1 juli gebeurd zijn. Een voorbeeldbrief is te vinden op thuisonderwijs.net/voorbeeldbrief-art5subb

Vrijstelling van de Leerplichtwet op grond van richtingbezwaren NTOR 1, 2006

Bespreking: Gerechtshof Leeuwarden, meervoudige strafkamer, arrest van 20 december 2005 (pdf) door Mr. J. Sperling Verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid (NTOR) 1, maart 2006. In een arrest van 20 december 2005 sprak het Hof Leeuwarden een ouder vrij van overtreding van artikel 2, lid 1, Leerplichtwet 1969 omdat zij rechtsgeldig aanspraak […]