Consequences of legal approach in The Netherlands

Bijdrage aan de workshop “Leerrecht en leerplicht” op 26 november 2004, in het kader van de “Conference on the right to education and rights in education”. Achtergrond: Thuisonderwijs in Vlaanderen: een voorbeeld voor Nederland door Mr. J. Sperling Werkgroep Leerrecht en leerplicht van de Vereniging voor onderwijsrecht in theorie en praktijk Consequences of legal approach […]

Pabo-scriptie Thuisonderwijs: Waarom?

Pabo-scriptie Thuisonderwijs: Waarom? – Leonie Kuiper (RTF bestand), voorjaar 2004. Alleen het voorwoord, de inhoudsopgave, de samenvatting en conclusie zijn opgenomen in dit bestand. Voor de volledige scriptie mail de schrijfster.