Onderzoek

Pabo-scriptie Thuisonderwijs: Waarom?

Pabo-scriptie Thuisonderwijs: Waarom? – Leonie Kuiper (RTF bestand), voorjaar 2004. Alleen het voorwoord, de inhoudsopgave, de samenvatting en conclusie zijn opgenomen in dit bestand. Voor de volledige scriptie mail de schrijfster.

Wat komt er van thuis onderwezenen terecht?

Onderzoeksresultaten In oktober 2003 heeft het Amerikaanse instituut voor studie naar thuisonderwijs NHERI een rapport uitgebracht van een onderzoek naar volwassenen die in hun jeugd langdurig thuisonderwijs hadden gekregen. Ruim 7000 mensen, waren in het onderzoek betrokken, meest jonge volwassenen. Hieronder volgen enige uitkomsten. – 74% van 18 tot 24 jaar had een of andere […]